http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14349.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14374.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14431.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14462.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14469.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1448.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14506.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14524.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14538.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14598.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14607.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14629.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14650.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14664.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14711.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14716.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14819.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14840.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14850.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14880.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14883.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14919.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1492.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-14959.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1500.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15016.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15035.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15106.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15225.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15245.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15266.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15275.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15292.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15316.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15319.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15339.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15342.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15369.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15377.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1539.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15474.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15486.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15491.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15493.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15520.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15542.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15596.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15603.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15622.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15623.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-15625.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1633.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1658.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1687.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1706.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1743.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1756.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1782.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1789.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1805.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1824.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1830.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1860.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1921.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1935.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1936.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1941.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-1955.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2004.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2027.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2035.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2051.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2053.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2104.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2126.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2172.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2181.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2213.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2215.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2272.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2276.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2293.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2371.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2379.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2404.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2414.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2428.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2534.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2556.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2616.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2624.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-266.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2765.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-28.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2828.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2859.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2864.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2881.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2984.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-2990.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-301.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3037.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3096.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3098.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3104.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3113.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3130.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3161.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3175.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3196.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3201.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3202.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-322.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3269.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3278.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-334.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3365.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-342.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-343.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3435.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3439.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3450.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3483.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3499.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3543.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3586.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3589.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3594.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3600.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3601.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3608.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3612.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3626.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3652.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3669.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3692.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3726.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3745.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3767.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3773.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3778.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3785.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3804.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-381.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3850.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3865.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3898.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-3905.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-391.html
http://www.locart.ru/pechat/salaty-s-moreproduktami/food-392.html


Салат из перца с яблоками

[27 декабря 2009]  Пирожные

Варить на пару в течение 2 часов. Кальмары нарезать тонкой соломкой.

Затем влить тонкой струйкой крахмал и, помешивая, заварить кисель. Прибавить сок половины лимона. Нарезать одинаковыми кусками, вынув кости, посолить и обвалять в муке со взбитым яйцом и мелко просеянными сухарями из булочек, жарить в большом количестве горячего смальца до румяности.

Если капуста слишком кислая - промыть в холодной воде. Только начинайте выпекать сразу, как только оно поднимется, иначе тесто в ваших расстегаях будет кислым и невкусным.

Разложите тесто ровным слоем толщиной 1 см на подмазанный маслом противень, смажьте яйцом и пеките на среднем огне. При подаче полить винным уксусом. Разделить его на 3 части. Рыба и кальмары нарезаются брусочками, креветки режутся пополам.

Гусиные шейки опалить, вымыть проточной холодной водой, обсушить на полотенце. Взбивая венчиком, добавьте по одному яйцу. Подать с соломкой. Ту же операцию повторите еще 2 раза. Вокруг заливного укладывают гарнир из соленых огурцов, вареных овощей, листиков салата и т. д.

Прибавить растертый чеснок, соль, сахар, зеленый лук, перец и кинзу. Клецки и петрушку подать к гуляшу. 400 г пшеничкой муки просеять через сито в миску горкой, в середине горки сделать углубление, 4 яйца взбить вместе с 1 чайной ложкой без верха соли, 12 ст. ложками воды. Брокколи разделить на соцветия и тушить в оставшемся овощном бульоне около 8 мин. Мякоть яблок мелко рубим и добавляем к моркови. Заранее замоченную фасоль отварить в небольшом количестве подсоленной воды с зеленью до полного выкипания.

Перемешайте их с рисом и пряностями, обжарьте в течение 10-15 минут. Полученную кашицу сложить в кастрюлю с ручкой, добавить растительное масло и мед, хорошо перемешать и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Ввести подготовленный желатин и взбить. Готовое тесто разделить на 2 части. Пропустите куриное мясо через мясорубку и перемешайте фарш с яйцом, вином, мукой и сливочным маслом. Пригодные для консервирования огурцы тщательно моют. Тесто раскатать в пласт толщиной 3 мм. Сверху оставить слой картофеля, политого подливой. Лук пожарить отдельно, затем все смешать, посыпать разными специями, а сверху полить майонезом.

Растереть до гладкости протертый на терке лук и мелко нарезанные петрушку, лук-резанец, укроп, щепотку майорана и сливочное масло в определенном количестве, потом намазать этой массой ломтики хлеба или булочек. Картофель нарезать кружочками, обжарить на масле до полуготовности и посолить. Помидоры, огурцы и яблоки без кожицы и сердцевины нарезать тонкими ломтиками.

Сверху посыпать мелко нарезанным укропом.